Joepie!

Na lang wachten op groen licht van de Nationale Veiligheidsraad mogen we op kamp vertrekken!🥳 Het aftellen naar een tijd vol plezier kan dus beginnen!

Gelieve dit inschrijvingsformulier voor 25 juni in te vullen.

Kampdata

Kapoenen, welpen, akajoue: 12 - 18 juli

Jonggivers en givers: 12 - 23 juli

VT's en leiding: 9 - 23 juli

Prijzen

-Kapoenen, Welpen en Akajoue: €90

-Jonggivers en givers: €140

-VT's, leiding en fourage: €145

Korting: als er meerdere broers/zussen uit hetzelfde gezin meegaan, betaalt slechts het oudste lid de volle pot, de jongere broers/zussen krijgen elk €8 vermindering.
Gelieve het bedrag voor 1 juli te storten op rekeningnummer BE17 4140 0230 7121.

Bij vragen over uw inschrijving kan u mailen naar: frassati.site@gmail.com

Beste ouders,

Wij zouden jullie graag willen bedanken voor de veeleer positieve reacties op het beleid van P.G. Frassati. Jullie feedback wordt ter harte genomen en zal in de mate van het mogelijke worden opgenomen in het beleid. De definitieve versie ontvangen jullie voor de start van het scoutskamp samengevoegd met een speciale benodigdhedenlijst voor het kamp.

Alvorens u uw kind inschrijft, zouden wij graag nogmaals willen benadrukken dat de verantwoordelijkheid om kinderen al dan niet mee op kamp te laten gaan bij de ouders ligt.

Niet iedereen mag dit jaar mee op kamp. Kinderen die in volgende risicogroepen zitten, worden integraal uitgesloten voor dit scoutskamp tenzij het lid toestemming heeft van de huisarts of de ziekte onder controle is door medicatie. Een fiche met de risicogroepen vindt u
hier. Indien er twijfel is over het al dan niet behoren tot een risicogroep zal uw huisarts of specialist u hiermee verder helpen.
Verder zullen leden en leiding die tot 5 dagen voor het kamp ziek geweest zijn niet mogen deelnemen. Ook hier volgen we vooropgestelde richtlijnen. We verwachten hier dat iedereen eerlijk en verantwoordelijk mee omgaat zodat anderen niet mogelijks in gevaar gebracht worden.

Een stevige linker,

De groepsleiding

Dit is ook het e-mailadres waar de betalings-info naar wordt gestuurd!

Inschrijving eerste kind

Is er bijzondere aandacht nodig om risico's te voorkomen? Zo ja, onderstaande velden invullen:

Medische informatie

*Gebaseerd op aanbeveling Kind&Gezin 09.12.2009 – Aanpak van koorts / Toedienen van geneesmiddelen in de kinderopvang

Aanvullende opmerkingen

ALS ER IETS VERANDERT AAN DE GEZONDHEIDSTOESTAND VAN UW ZOON/DOCHTER NA HET INVULLEN VAN DE STEEKKAART, DAN VRAGEN WIJ UITDRUKKELIJK DIT ZO SNEL MOGELIJK TE STUREN NAAR GRLFRASSATI@GMAIL.COM.

Ga naar de volgende pagina om het volgende kind in te schrijven of om naar het betaaloverzicht te gaan.

Categorieën: Standaard