Welkom op de inschrijvingspagina van Frassati

Op deze pagina kan u terecht voor alle zaken omtrent onze inschrijvingen, positie in wachtlijst(en), …

INSCHRIJVINGEN HUIDIGE LEDEN & NIEUWE LEDEN MET CONNECTIE BINNEN P.G. FRASSATI

Op 1 augustus wordt ons inschrijvingsformulier online gezet voor het komende scoutsjaar. Van dat moment kunnen huidige leden zich herinschrijven én kunnen nieuwe leden mét een connectie binnen de scouts zich inschrijven via het formulier dat u onderaan deze pagina kan vinden. Gelieve te zorgen dat uw zoon/dochter ingeschreven is vóór de eerste vergadering.

Onder “connectie met P.G. Frassati” wordt verstaan: broer/zus reeds lid binnen onze scouts of zoon/dochter van oud-leiding.

INSCHRIJVINGEN NIEUWE LEDEN ZONDER CONNECTIE BINNEN P.G. FRASSATI

Op 1 september gaan de inschrijvingen open voor volledig nieuwe leden. Alle personen die nog geen connectie hebben met onze scouts kunnen zich dan ook inschrijven via het onderstaande inschrijvingsformulier. Gelieve te zorgen dat uw zoon/dochter ingeschreven is vóór de vergadering waar hij/zij aanwezig is.

Binnen onze scoutsgroep verlenen wij voorrang aan nieuwe leden die reeds een connectie met Frassati hebben. Indien u uw zoon/dochter wil inschrijven in PG Frassati maar hij/zij nog geen connectie binnen onze scouts heeft dan kan u dat doen vanaf 1 september 2022. Ook dat formulier zal u onderaan deze pagina kunnen raadplegen.

WACHTLIJSTEN EN VOORRANG

Momenteel hanteren wij een maximum van 17 leden per generatie. Dit doen wij om de goede werking en de veiligheid te kunnen garanderen. Helaas zijn er voor sommige jonge generaties wachtlijsten (generaties 2009, 2010, 2011, 2012 & 2013). Indien u uw kind op de wachtlijst wil zetten mag u ze altijd inschrijven en een mail sturen naar grl@frassati.be. Moest er een plaats vrij komen wordt u gecontacteerd. De volgorde van de wachtlijsten van vorig jaar blijft behouden.

Binnen onze scouts verlenen wij voorrang aan personen met een connectie met onze scouts ten opzichte van personen zonder connectie die zich in hetzelfde jaar inschrijven. De personen met een connectie mogen zich eerder inschrijven en zullen op de wachtlijst voorrang krijgen ten opzichte van personen zonder connectie die zich in hetzelfde jaar hebben ingeschreven. (Dus niet ten opzichte van personen zonder connectie die reeds een jaar of meer op de wachtlijst staan).

VRAGEN

Bij vragen of opmerkingen over inschrijvingen kan u ons steeds contacteren op grl@frassati.be.


Inschrijven voor het scoutsjaar 2023-2024 huidige leden en nieuwe leden met connectie binnen P.G. Frassati


Gegevens van uw kind

(Gelieve één formulier per kind in te vullen aub.)

MVX

Adres


Communicatie

Verplicht voor jong-verkenners en verkenners!
Verplicht voor jong-verkenners en verkenners!

Andere


Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld bedraagt €45 en kan gestort worden op het rekeningnummer BE17 4140 0230 7121 met vermelding van na(a)m(en) van het lid/de leden. Gelieve dit vóór 1 oktober over te schrijven. Dit geld zal op 10 euro na integraal naar Scouts en Gidsen Vlaanderen (voornamelijk verzekering) gaan. Met de overige 10 euro wordt ons boekje 't Heibosserke, jaarkentekens,... gefinancierd.

Het formulier voor NIEUWE leden zal op 1 september om 00u00 geopend worden.

Inschrijving NIEUWE leden 23-24

Inschrijven voor het scoutsjaar 2023-2024 NIEUWE leden ZONDER connectie binnen P.G. Frassati

Binnen PG Frassati hanteren wij een maximum aantal leden van 17 leden per generatie. Dit om de brandveiligheid te garanderen binnen onze lokalen. Ook geldt er binnen PG Frassati de regel: "First come, first serve". De eerste die zich inschrijft zal dus sneller toegang krijgen tot onze scoutsgroep
Indien u op de wachtlijst staat en u heeft hier vragen om heeft (positie, wachttijden, ...) kan u contact op nemen met de groepsleiding (grlfrassati@gmail.com) of u kan een mailtje sturen naar louis.mathy.lm@gmail.com (groepsleiding, verantwoordelijke voor ledenadministratie)


Gegevens van uw kind

(Gelieve één formulier per kind in te vullen aub.)

Van toepassing voor jong-verkenners, verkenners & VT's
MVX

Adres


Communicatie

Dit is ook de e-mail waar de bevestigingsmail zal naar worden gestuurd.
Verplicht voor jong-verkenners en verkenners!
Verplicht voor jong-verkenners en verkenners!

Andere


Inschrijvingsgeld


Indien u een persoonlijke bevestigingsmail krijgt door de groepsleiding dient u het inschrijvingsgeld tijdig te betalen.
Check zeker uw SPAM-map

Het inschrijvingsgeld bedraagt €45 en kan gestort worden op het rekeningnummer BE17 4140 0230 7121 met vermelding van na(a)m(en) van het lid/de leden. Gelieve dit vóór 1 oktober over te schrijven. Dit geld zal op 10 euro na integraal naar Scouts en Gidsen Vlaanderen (voornamelijk verzekering) gaan. Met de overige 10 euro wordt ons boekje 't Heibosserke, jaarkentekens,... gefinancierd.