Inschrijven voor het scoutsjaar 2022-2023 huidige leden en nieuwe leden met connectie binnen P.G. Frassati

Binnen onze scoutsgroep verlenen wij voorrang aan nieuwe leden die reeds een connectie (broer/zus of kind van oudscouts bij onze scoutsgroep) met Frassati hebben. Deze nieuwe leden (met connectie) mogen zich vanaf vandaag, 1 augustus, inschrijven via dit online formulier.
De andere nieuwe leden kunnen zich vanaf 1 september ook inschrijven.

Momenteel hanteren wij een maximum van 17 leden per generatie. Dit doen wij om de goede werking en de veiligheid te kunnen garanderen. Helaas zijn er voor sommige jonge generaties wachtlijsten (generaties 2009, 2010, 2011, 2012 & 2013). Indien u uw kind op de wachtlijst wil zetten mag u ze altijd inschrijven en een mail sturen naar grl@frassati.be. Moest er een plaats vrij komen wordt u gecontacteerd. De volgorde van de wachtlijsten van vorig jaar blijft behouden. Voor nieuwe leden geldt ook nu weer de volgorde van inschrijven.


Gegevens van uw kind

(Gelieve één formulier per kind in te vullen aub.)

MVX

Adres


Communicatie

Verplicht voor jong-verkenners en verkenners!
Verplicht voor jong-verkenners en verkenners!

Andere


Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld bedraagt €45 en kan gestort worden op het rekeningnummer BE17 4140 0230 7121 met vermelding van na(a)m(en) van het lid/de leden. Gelieve dit vóór 1 oktober over te schrijven. Dit geld zal op 10 euro na integraal naar Scouts en Gidsen Vlaanderen (voornamelijk verzekering) gaan. Met de overige 10 euro wordt ons boekje 't Heibosserke, jaarkentekens,... gefinancierd.

Categorieën: Standaard