INSCHRIJVINGEN HUIDIGE LEDEN & NIEUWE LEDEN MET CONNECTIE BINNEN P.G. FRASSATI

Op 1 augustus wordt ons inschrijvingsformulier online gezet voor het komende scoutsjaar. Van dat moment kunnen huidige leden zich herinschrijven én kunnen nieuwe leden mét een connectie binnen de scouts zich inschrijven via het formulier dat u onderaan deze pagina kan vinden. Gelieve te zorgen dat uw zoon/dochter ingeschreven is vóór de eerste vergadering.

Onder “connectie met P.G. Frassati” wordt verstaan: broer/zus reeds lid binnen onze scouts of zoon/dochter van oud-leiding.

INSCHRIJVINGEN NIEUWE LEDEN ZONDER CONNECTIE BINNEN P.G. FRASSATI

Op 1 september gaan de inschrijvingen open voor volledig nieuwe leden. Alle personen die nog geen connectie hebben met onze scouts kunnen zich dan ook inschrijven via het onderstaande inschrijvingsformulier. Gelieve te zorgen dat uw zoon/dochter ingeschreven is vóór de vergadering waar hij/zij aanwezig is.

Binnen onze scoutsgroep verlenen wij voorrang aan nieuwe leden die reeds een connectie met Frassati hebben. Indien u uw zoon/dochter wil inschrijven in PG Frassati maar hij/zij nog geen connectie binnen onze scouts heeft dan kan u dat doen vanaf 1 september 2022. Ook dat formulier zal u onderaan deze pagina kunnen raadplegen.

Inschrijven voor het scoutsjaar 2022-2023 huidige leden en nieuwe leden met connectie binnen P.G. Frassati


Gegevens van uw kind

(Gelieve één formulier per kind in te vullen aub.)

MVX

Adres


Communicatie

Verplicht voor jong-verkenners en verkenners!
Verplicht voor jong-verkenners en verkenners!

Andere


Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld bedraagt €45 en kan gestort worden op het rekeningnummer BE17 4140 0230 7121 met vermelding van na(a)m(en) van het lid/de leden. Gelieve dit vóór 1 oktober over te schrijven. Dit geld zal op 10 euro na integraal naar Scouts en Gidsen Vlaanderen (voornamelijk verzekering) gaan. Met de overige 10 euro wordt ons boekje 't Heibosserke, jaarkentekens,... gefinancierd.

Categorieën: Standaard